GDPR

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

 • (i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
 • (ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
 • (iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
 • (iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
 • (v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

 • (i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
 • (ii) výmaz a/nebo přenositelnost,
 • (iii) právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele gdpr@ozzypc.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti

Otevírací doba

PO až PÁ od 9:00 do 17:00 | SO od 9:00 do 12:00 NE - zavřeno | Státní svátek - zavřeno
Akceptujeme všechny běžné platební karty!
    

Reference

 • Kurhotel Brussel - Františkovy Lázně
 • DIA-GON MP, spol. s.r.o. - Cheb
a mnohé další...

Kontakty

 •   Pěší zóna - Třída Svobody 79/40 - Cheb
 •   (+420) 727 982 059